C++ alapok bemutatása

Köszönöm azoknak akik elolvasták az előző cikkemet! Ebben a cikkemben a c++ alapjainak bemutatására fogok... – írta: Zwiebel, 10 éve

Alapok I. oldal

Köszönöm azoknak akik elolvasták az előző cikkemet! Ebben a cikkemben a c++ alapjainak bemutatására fogok törekedni. Befogom mutatni a c++ nyelv alapelemeit!

C++ nyelv alapelemei közé tartoznak:
- azonosítók
- konstansok
- írásjelek
- kulcsszavak
- írásjelek
-sztringliterálok

1. Csoport:
az azonosítók

- C++ programunkban minden azonosítókkal azonosítunk , ezért ezek nagyon fontos részei a programunknak. Az azonosítók betűkből , számokból, és _ jelekből állhatnak, DE az nagyon fontos, hogy nem kezdődhetnek számokkal!

Hirdetés

- Nagyon fontos, hogy a c++ nyelvben a többi nyelvtől eltérően a kis és nagybetűk meg vannak különböztetve! Ami azt jelenti, hogy más azonosítót jelent a haz , és mást a HAZ, valamint a Haz azonosító. Programunkban ezeket tehát gond nélkül használhatjuk egymás mellett.

- A nyelvnek vannak úgynevezett foglalt szavai melyekkel az azonosítók nem egyezhetnek meg! Ez szintén elkerülhetetlen fontosságú programunk elkészítésekor!

Íme a foglalt szavak ABC sorrendben:

a: asm - auto
b: bool - break
c: case - catch - char - class - const - const_cast - continue
d: default - delete - do - double - dynamic_cast
e: else - enum - explicit - export - extern
f: false - float - for - friend
g: goto
i: if - inline - int
l: long
m: mutable
n: namespace - new
o: operator
p: private - protected - public
r: register - reinterpret_cast - return
s: short - signed - sizeof - static - static_cast - struct - switch
t: template - this - throw - true - try - typedef - typeid - typename
u: union - unsigned - using
v: virtual - void - volatile
w: wchar_t - while

2. csoport:
Konstansok

- A konstans alatt mindig valamilyen számot értünk, míg a szöveges konstansokat sztringliterálnak nevezzük.

- A c++-ban használhatunk:
- logikai
- karakteres
- lebegőpontos
- egész
- felsorolt

- C++ nyelvben kettő logikai érték van : igaz (1) vagy hamis (0)

- Felsorolt konstansokat enum konstansoknak nevezzük.

2.1 csoport:
Egész konstansok

- 3 fajtájuk van:
- Decimális ( 10-es)
- Oktális ( 8-as)
- Hexadecimális ( 16-os)

- Decimális számrendszerbe azok a számok tartoznak, melyeknek első számjegyük nem 0 és csak 10-es számrendszerbeli számokat tartalmaznak.
Ilyen szám például:
245, 321, 999 , -245
Megjegyzés:
10-es számrendszerbeli számok:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Oktális számrendszerbe azok a számok tartoznak, melyeknek első számjegyük 0 és ezután csak a 8-as számrendszerbe tartozó számokat tartalmazzák.
Például: 07012, 053101, -0341
Megjegyzés:
8-as számrendszerbe tartozó számok:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- Hexadecimális számrendszerbe azok a számok kezdődnek melyeknek előtagjuk: 0x, vagy 0X és ezután csak 16-os számrendszerbeli karaktereket tartalmaznak.
Például: 0x6e1, -0X1c2e
Megjegyzés:
16-os számrendszerbe tartozó számok:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f

Ezeken a nagy csoportokon belül megkülönböztetünk még kisebb csoportokat:
- Vannak olyan számok melyek előjel nélküliek, ezeket a számokat Unsigned számoknak hívjuk. Úgy tudjuk őket létrehozni, hogy a szám után teszünk egy U, vagy u betűt.
pl.: 112434u

- Long típusú számok ( hosszú típusú számok ) :
Létrehozásukkor egy l vagy L betűt kell a szám után tennünk.
pl.: 17682439L

- Van még az ún. Long-long típus melyet LL-el jelölünk, a 64-bites egészek létrehozására szolgál. Létrehozása az előbbiekkel megegyezik.
pl.: 45147822345621200LL

- Az előbbi két típus (U + L) kombinálásával jön létre az ún. UL típus, azaz az unsigned long:
Létrehozása ennek is egyszerű az UL tagot kell a szám után elhelyeznünk.
pl.: 6123453789UL

2.2 csoport:
Sztringkonstansok

- A sztringliterálokat mindig " " jelek közé helyezzük el .

- Ezek tartalmazhatnak ún. escape szekvenciákat is, ilyen pl. a soremelő karakter.

2.3 csoport:
Karakterkonstansok

- Karakterkonstansoknak nevezzük az egy karakterből álló konstansokat.
Ezeket ' ' jelek közé kell elhelyezni!

- Léteznek bizonyos speciális karakterkonstansok, melyeket egy konstansnak hívünk, bár több karakterből állnak. Vannak olyan speciális karakterkonstansok, melyeket vezérlő karaktereknek is hívunk, ezek mind az escape szekvenciába tartoznak.
Néhány speciális karakterkonstans:
új sorba ugrás: \n
kérdőjel: \?
' jel : \'

2.3 csoport:
Lebegőpontos konstansok

- A lebegőpontos konstansok közé, mindig olyan számok tartoznak, melyek valós számok. Egész részből, törtrészből, és 10 hatványkitevőjéből állnak.
Ilyen szám pl.:
11.23e5 ; 5.123E-1
Megjegyzés: 10 hatványkitevője mindig az e vagy az E után áll.

- Ezen belül megkülönböztetünk típusokat:
Lebegőpontos konstansok fajtái:
egyszeres - float pontosságú
kétszeres - double pontosságú
nagy pontosságú - long double pontosságú
Alaphelyzetben a konstansok dupla pontosságú értékek.

- Ha egyszeres pontosságú értékeket szeretnénk használni, akkor az f vagy F betűt kell a konstans után tennünk.

- Ha nagy pontosságút akkor az l vagy L betűt kell használnunk.

3. csoport:
Írásjelek

- Szinte minden írásjel különleges tulajdonsággal rendelkezik, ezekről később többet fogok beszélni, de most álljon itt néhány darab példaként:

# - előfordító indirektívát jelöl
; - lezárja az utasításokat
* - mutatótípust jelöl
{} - a kódblokk kezdetét és végét jelöli

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!

Azóta történt

Előzmények